Ubezpieczenie OC Łomża (komunikacyjne)

Obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, gwarantujące pokrycie z polisy szkody, wyrządzonej innym uczestnikom ruchu. Ochroną objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, a także życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z winy właściciela polisy. Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Uwaga: OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać. Za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Kto musi wykupić ubezpieczenia OC?

Obowiązkowi zakupu ubezpieczenia OC podlegają posiadacze zarejestrowanych na terenie Polski pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, motocykli, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych, pojazdów mechanicznych przed zarejestrowaniem na terenie RP.

Na jaki czas zawierane jest ubezpieczenie OC?

OC zawierane jest standardowo na okres 12 miesięcy.  W określonych przypadkach ubezpieczenie może być automatycznie przedłużone. Jeśli posiadacz pojazdu nie wypowie umowy w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed końcem obecnego okresu ochrony, umowa zostanie automatycznie przedłużona.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

OC gwarantuje ochronę osobom, które zostały poszkodowane w wypadku, bądź kolizji z udziałem pojazdu będącego własnością Ubezpieczonego. Ubezpieczenie pokrywa szkody osobowe, a także zniszczenie mienia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?

Do zawarcia umowy należy podać informacje znajdujące się w:

– dowodzie rejestracyjnym,

– prawie jazdy,

– dotychczasowej polisie ubezpieczeniowej.

W jaki sposób wyliczana jest składka ubezpieczeniowa? n

Wysokość składki w znacznym stopniu zależy od:

– rodzaju pojazdu,

– wieku pojazdu,

– pojemności silnika,

– wieku właścicieli/użytkowników pojazdu,

– historii wcześniejszych ubezpieczeń OC właścicieli

– poziomu dotychczasowych zniżek

Jak zrezygnować z ubezpieczenia OC?

Umowę ubezpieczenia należy wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania. Jeśli w tym samym czasie, Klient jest ubezpieczony w więcej niż jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, i przynajmniej jedna z umów jest wynikiem automatycznego wznowienia, Klient może wypowiedzieć wznowioną umowę w każdym czasie.

Potrzebujesz więcej informacji? Szukasz sprawdzonego ubezpieczenia OC?

Zadzwoń: tel. 532 283 554 lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej: Polisalomza.pl, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2A lok.56