Ubezpieczenie NNW Łomża (komunikacyjne)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.  Przedmiotem ubezpieczenia jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu w sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenia NNW  mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia lub być częścią szerszego zakresu świadczeń, tzw. składową ubezpieczeniowych różnych pakietów. NNW najczęściej są dodatkiem do ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy jednocześnie pamiętać, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. Z drugiej strony stosunkowo niski koszt polisy i ochrona jaką nam zapewnia, powinna przekonywać nas do skorzystania z oferty.

Kto powinien korzystać z NNW?

Każdy kierowca, który chce chronić siebie i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku powinien skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie NNW Komunikacyjne?

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków u ubezpieczonych osób związane z ruchem objętego ochroną ubezpieczeniową pojazdu,  a także podczas:

– wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,

– bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,

– pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.

Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje umowa?

Umowa standardowo gwarantuje świadczenie z tytułu:

– trwałego częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku

– śmierci wskutek wypadku

Zadzwoń: tel. 532 283 554 lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej: Polisalomza.pl, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2A lok.56