Ubezpieczenie mieszkania Łomża

Ubezpieczenie domu i mieszkania to jedno z najważniejszych świadczeń, o które powinniśmy zadbać. Obecnie dostępne, elastyczne pakiety pozwalają dopasować zakres ubezpieczeń do indywidualnych preferencji zapewniając domownikom spokój i bezpieczeństwo. Zawierając ubezpieczenie można liczyć na zniżki związane z posiadaniem monitoringu, drzwi przeciwwłamaniowych z certyfikatem lub dodatkowym zabezpieczeniom szyb. Niewątpliwą zaletą w ubezpieczeniach domu i mieszkania jest wysokość odszkodowania, która pozwala na zrekompensowanie kosztów zakupu rzeczy tego samego lub podobnego rodzaju bez potrącania ich zużycia. W zależności od potrzeb możemy skorzystać z podstawowego zakresu świadczeń lub uzupełnić ubezpieczenie dodatkowymi opcjami zabezpieczając się w istotnych dla nas obszarach.

Jakie mienie może zostać objęte ubezpieczeniem?

– dom jednorodzinny

– lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,

– dom letniskowy,

– garaż lub inny budynek,

– mała architektura,

– ruchomości domowe

 W jakim zakresie ubezpieczenie może chronić mienie?

zdarzenia losowe: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja

kradzież z włamaniem lub rabunek

Zadzwoń: tel. 532 283 554 lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej: Polisalomza.pl, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2A lok.56