NNW szkolne Łomża

NNW tego typu to bardzo dobra oferta dla placówek oświatowych, które chcą zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli, zapewniając im nie tylko wypłaty świadczeń, ale również realną pomoc organizacyjną w razie problemów w szkole czy na wycieczce.

NNW szkolne to również oferta skierowana do rodziców, którzy chcą zapewnić sobie wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka. Ubezpieczenie szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Rodzic samodzielnie dokonuje wyboru, czy zakupić ubezpieczenie i w jakiej formie zawrzeć umowę – grupowej, proponowanej przez szkołę czy indywidualnej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb swojego dziecka.

Zaletą NNW szkolnego jest prosta i szybka wypłata świadczeń. Większość zgłaszanych roszczeń jest realizowana na podstawie telefonicznego zgłoszenia szkody. Nie jest wymagane stawianie przed komisją lekarską. Coraz częściej przez Klientów wybierany jest pakiet assistance. Korepetycje z wybranych przedmiotów u swojego nauczyciela czy opieka w domu po hospitalizacji – to tylko wybrane ze świadczeń składających się na pakiet assistance dodawany do NNW Szkolnego.

Zadzwoń: tel. 532 283 554 lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej: Polisalomza.pl, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2A lok.56